Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АРМІЯ

АРМІЯ (фр. аппее, англ. army, від лат. агтаге — озброювати) - один з найважливіших органів держави і влади, часто вирішальним чином впливає на їхні долі: 1) сухопутні війська; 2) сукупність збройних сил; 3) оперативне об'єднання; 4) у переносному значенні сукупність людей, об'єднаних загальною ознакою (наприклад, армія безробітних).

Короткий словник політологічних термінів