Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГОЛОСУВАННЯ

ГОЛОСУВАННЯ - безпосередній акт волевиявлення громадян під час виборів. Складається з ідентифікації (засвідчення особи) виборця, отримання бюлетеня і власне голосування.

Короткий словник політологічних термінів

ВОТУМ

(vote) — рішення, думка, яка виражена у формі голосування; В. довіри чи В. недовіри — вираження парламентом схвалення чи несхвалення діяльності уряду, міністра шляхом голосування. Читай дальше

ВИБОРИ

процедура обрання або висунення певних осіб способом відкритого чи закритого (таємного) голосування; найбільш поширений, механізм створення органів та інститутів влади. Читай дальше

БЮЛЕТЕНЬ

(фр., аигл. bulletin, від іт. bulletino — записка, листок) 1) збірки офіційних актів, розпоряджень; 2) коротке офіційне повідомлення; 3) виборчий Б. — документ для голосування з прізвищами кандидатів. Читай дальше

РЕФЕРЕНДУМ

(від лат. referendum - те, що має бути повідомлене) спосіб прийняття законів та інших рішень з найважливіших питань суспільного життя прямим волевиявленням громадян через усенародне голосування. Читай дальше

МАЖОРИТАРНА СИСТЕМА ПРЕДСТАВНИЦТВА

(від фр. majonte — більшість, від лат. rnajoir— старший, великий) — система визначення результатів голосування, при якому обраним вважається кандидат, який одержав більшість (абсолютну чи відносну) голосів виборців. Читай дальше