Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ - (від англ. lead - вести, керувати схиляти до чогось) - глава, керівник держави, партії, громадсько-політичної організації, руху, якоїсь громади тощо; популярний і впливовий учасник суспільного життя, який визначально впливає на нього, консолідує зусилля людей для досягнення якоїсь спільної мети.

Короткий словник політологічних термінів