Основи наукових досліджень

213 термінів |

Транслітерація

Транслітерація – передача тексту й окремих слів, які записані однією графічною мовою, засобами іншої графічної системи, тобто передача однієї писемності літерами іншої.

Основи наукових досліджень