Історія нових незалежних держав: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 487

Синергетика

Синергетика — це напрям міждисциплінарних наукових досліджень. її головне завдання полягає у виявленні та пізнай ні загальних закономірностей, що управляють процесами самоорганізації в системах будь-якої природи, а також у вивченні процесів виникнення хаосу і дезорганізації.

За синергетикою, самоорганізація може виникнути лише у відкритій системі, яка обмінюється з навколишнім середовищем речовиною, енергією та інформацією. Радянський Союз існував за "залізною завісою", якою країна була відокремлена від "непотрібної інформації", за якою його керівництво не хотіло бачити зміни у світі, зокрема перехід найрозвиненіших країн до постіндустріального суспільства. Зміни не можна ігнорувати. Якщо на них не реагувати адекватно, система деградує і занепадає.

Задля виживання і прогресивного розвитку потрібен не "моноліт", а поєднання багатоманітності. Радянська система насаджувала соціалістичний колективізм, що насправді діяв як прес стосовно окремих особистостей, особливо тих, хто відрізнявся від "гвинтиків", хто був "надто розумний". Радянська система була зруйнована тому, що перешкоджала вільному розвиткові особистості. З переходом на стадію постіндустріального суспільства стало очевидним, що саме вільна особистість із належною освітою, підготовкою і можливістю відкритого доступу до інформації перетворилася на головну умову і перевагу в сучасній конкурентній боротьбі між системами і державами. Але щоб розвинена індустріальна супердержава без будь-якої серйозної військової поразки після 45 років миру і з внутрішніх причин зазнала краху, — нечуваний факт у сучасній історії.