Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ОХЛОКРАТІЯ

(від грец. ochlos - натовп і cratos - влада) - домінування в політичному житті суспільства ...

Вчення Ортеги-і-Гассета

Іспанський філософ і соціолог Ортега-і-Гассет (1883-1955 ) у своїй знаменитій праці "Повстання мас" доводив, що суспільство як соціальний організм поділяється на аристократів і маси, натовп. Аристократія — ті, що постійно вдосконалюючи свою майстерність, кваліфікацію, прагнуть до знань, до культури. Маси, натовп — це люди, які ні до чого не прагнуть, живуть за принципом: аби день до вечора! Представниками аристократії можуть бути всі: робітники, селяни, інтелігенція, родова аристократія, яка удосконалюється. Масами, натовпом є теж представники всіх суспільних верств і станів. Конфліктні ситуації в суспільстві, вважав Ортега-і-Гассет, виникають на основі заздрості: натовп ненавидить аристократів тому, що заздрить їм, коли ж аристократ опускається, "переходить у масу", заздрість змінюється співчуттям. Маса — це нікчемний баласт розвитку: аристократи—рушії історії, рушії прогресу суспільства. Такий висновок робить іспанський філософ і соціолог.

Слід зазначити, що праця Ортеги-і-Гассета "Повстання мас" мала величезний вплив на розвиток науки про суспільство. Повністю опублікована в 1930 році (її фрагменти друкувалися у різних іспанських журналах ще в 20-ті роки), вона принесла світову популярність її авторові. Праця перекладена майже всіма мовами світу. Одна з американських газет після публікації твору Ортеги-і-Гассета писала: "Яке значення для XVIII століття мала "суспільна умова" Руссо, для

XIX — "Капітал" Маркса, таке для XX може мати "Повстання мас".