Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ГРУПА ТИСКУ

суспільно-політичне об'єднання, яке прагне задоволення власних інтересів через вплив на державну владу або політичні партії. ...

СПІВТОВАРИСТВО ПОЛІТИЧНЕ

(political generality) - суспільна група, яка характеризується спільністю інтересів, наявністю визначених засобів стримування руйнівного насильства, ...

АРИСТОКРАТІЯ

(грец. anstokratia - влада найкращих, найзнатніших) - форма правління, за якої державна влада належить привілейованій ...

ОПОЗИЦІЯ

від лат. oppositio - протиставлення) - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, ...

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ...

ЗАПИТАННЯ

1. Назвіть приклади визначення поняття "соціальна група".

2. Що таке мала група?

3. Назвіть етапи становлення малої групи.

4. Дайте класифікацію малих груп на основі діяльності.

5. Назвіть основні причини входження людини в групи.

6. Які зв'язки між учасниками в малих (первинних) і великих (вторинних) групах?

7. Що таке група нормативного і порівняльного зіставлення?

8. Що покладено в основу етноцентризму?