Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ЗАПИТАННЯ

1. Назвіть приклади визначення поняття "соціальна група".

2. Що таке мала група?

3. Назвіть етапи становлення малої групи.

4. Дайте класифікацію малих груп на основі діяльності.

5. Назвіть основні причини входження людини в групи.

6. Які зв'язки між учасниками в малих (первинних) і великих (вторинних) групах?

7. Що таке група нормативного і порівняльного зіставлення?

8. Що покладено в основу етноцентризму?