Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ЛІТЕРАТУРА

1. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.— М.:Изд-во МГУ, 1988.

2. Вебер М. Избранные произведения/Пер. с нем.— М., 1994.

3. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф. та ін. Соціологічна думка України: Навч. посібник.— К,: Заповіт, І 996.

4. Зимичев A.M, Психология психологической борьбы.— К., 1992.

5. Лукашевич Н.П. Социология труда.— К., 1996.

6. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології.— К., 1995.

7. Синго Сибата. Умственный труд и творчество // Вопр.философии. — 1980.— №2.

8. Система соц. знания: Уч. пособие.— Харьков, 1996.

9. Якуба О.О. Соціологія.— Харків, 1996.