Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ПРО ЦЮ КНИЖКУ

Цю книжку було написано з вірою в те, що соціологія має відігравати визначальну роль у новітній інтелектуальній культурі та по сідати центральне місце серед суспільних наук. Багато років викладаючи соціологію на всіх рівнях, я переконався в необхідності подання деяких її останніх досягнень та здобутків у формі елементарного вступу до цієї науки.

Моєю метою було написати книжку, в якій би поєдналися певна оригінальність поглядів із аналізом усіх фундаментальних тем, що цікавлять сьогодні соціологів, У книжці я уникав надмірно складних понять; проте від самого її початку й до кінця викладено ідеї та відкриття, взяті з переднього краю цієї науки. Хочу вірити, що це не упереджений підхід; я намагався висвітлити головні перспективи розвитку соціології, зберігаючи безсторонність, хоч це й не означає, що я був невибагливим.