Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

КРИТИКА ВЛАДИ

(від гр. kritike — мистецтво розбирати, судити) — 1) кваліфікована (а часом і поверхнева) оцінка, ...

ЛЮДСЬКЕ ТІЛО Й РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Поширення розладів харчування віддзеркалює вплив науки та технології на наше життя: підраховувати калорії стало можливим лише з поступом технології. Але вплив технології завжди зумовлюється соціальними чинниками. Ми маємо тепер тіло, набагато більше підвладне нам, аніж раніше, і це створює як нові позитивні можливості, так і нові занепокоєння та проблеми.

Те, що нині відбувається, соціологи називають соціалізацією природи. Мається на увазі, що явища, які завжди були природними або даними ПРИРОДОЮ, тепер стали соціальними, тобто залежать від наших соціальних рішень. Для прикладу можна навести людське відтворення. Сотнями років життя більшості жінок визначалося дітонародженням та вихованням дітей. В досучасних суспільствах контрацептивні засоби були неефективні, а у деяких народів і невідомі. Навіть у Європі ще у вісімнадцятому сторіччі для жінок було звичайним ділом вагітніти за життя не менш як двадцять разів (при цьому нерідко траплялися викидні або мертвонароджені). Вдосконалення контрацептивних методів докорінно змінило цю ситуацію. Така кількість вагітностей тепер не тільки вважається неприродною, вона майже невідома в індустріальних країнах. Поступ у технології контрацепції дає змогу більшості жінок та чоловіків контролювати, мати їм дітей чи не мати, і коли їх мати.

Контрацепція — це лише один приклад репродуктивної технології. Деякі інші сфери, в яких природні процеси стали соціальними, описано нижче.