Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ОПЛАЧУВАНА І НЕОПЛАЧУВАНА ПРАЦЯ

Ми часто думаємо про працю, керуючись поняттями "безробіття" та "оплачувана робота", однак у дійсності це надто спрощений погляд. Неоплачувана праця (наприклад, ремонт власного автомобіля або виконання домашніх обов'язків) посідає значне місце у житті багатьох людей. Багато видів роботи не відповідають традиційним категоріям оплачуваної трудової зайнятості. Скажімо, великий обсяг роботи, що виконується в неформальній економіці, безпосередньо не реєструється в офіційній статистиці зайнятості. Термін "неформальна економіка" означає операції поза сферою постійного найму, що іноді зводяться до обміну грошей на надані послуги, але часто і до простого обміну товарами чи послугами.

Майстер, який приходить полагодити телевізор, може одержати плату готівкою, без видачі квитанції або фіксованого переліку деталей виконаної роботи. Люди обмінюються "дешевизною", тобто краденими речами, з друзями або колеґами, віддячуючи за інші послуги. Неформальна економіка включає не тільки "приховані" операції з готівкою, але й багато форм самозабезпечення, які люди здійснюють удома та поза ним. Самостійна діяльність, домашнє устаткування та побутові інструменти створюють товари і послуги, за які інакше довелося б платити (Gershuny and Miles, 1983).

Домашня робота, що її традиційно виконують жінки, переважно не оплачується. І все-таки це робота, часто-густо важка й виснажлива. Важливу суспільну роль має добровільна праця на добродійні потреби або на інші організації. Мати оплачувану роботу важливо з усіх перелічених вище причин, однак категорія "праця" означав щось більше.

Ми можемо визначити РОБОТУ, оплачувану чи неоплачувану, як виконання завдань, що вимагає розумових та фізичних зусиль і має на меті виробництво товарів і послуг, що задовольняє людські потреби. Професія, або посада, є праця, що виконується в обмін на стабільну заробітну платню. У будь-якому суспільстві праця є основою ЕКОНОМІКИ. Економічна система складається з організацій, що відповідають за виробництво та розподіл товарів і послуг.

У цьому розділі ми проаналізуємо природу праці в сучасному суспільстві і розглянемо ті головні зміни, що впливають сьогодні на економічне життя. Праця завжди вписується у ширшу економічну систему. У сучасному суспільстві така система залежить від промислового виробництва. Як зазначалося в інших розділах цієї книги, сучасне суспільство докорінно відрізняється від давніших систем виробництва, заснованих здебільшого на сільському господарстві. Більшість людей працювала в полі або доглядала худобу. Натомість у сучасному суспільстві лише незначний прошарок населення працює у сфері сільського господарства, а сама праця фермера індустріалізувалася і значною мірою виконується не вручну, а машинами.

Сучасна промисловість постійно змінюється. Здебільшого це стосується технології. Технологія означає науково обґрунтоване використання обладнання з метою досягнення більшої ефективності виробництва. Природа промислового виробництва змінюється також під впливом широкомасштабних соціальних та економічних чинників. У цьому розділі ми зосередимо увагу і на технологічних, і на економічних змінах, продемонструвавши їхню роль у трансформації і промисловості сьогодні.

Для початку ми розглянемо оплачувану працю — працю в промисловому середовищі. Ми дослідимо зміни у виробничих процесах промисловості, а також їхній вплив на зайнятість. Промислове виробництво в жодному разі не слід розглядати як гармонійну сферу. У наступних підрозділах ми розглянемо походження виробничих конфліктів, зосередивши увагу на ролі страйків. Далі ми проаналізуємо роль жінок у промисловості. Зараз оплачувану роботу виконує більше, ніж будь-коли раніше, жінок, тож ми простежимо причини та наслідки такого явища. У заключній частині розділу ми дослідимо проблему безробіття і поставимо питання про майбутнє праці.

Почнемо з аналізу мінливих різновидів сучасного промислового виробництва.