Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ВПЛИВ СОЦІОЛОГІЇ

Соціологічні дослідження рідко становлять інтерес тільки для інтелектуальних соціологічних кіл. Результати їхньої праці часто стають відомі ширшому середовищу. Так було з працею Воліса, яка стривожила саєнтологів. Слід наголосити, що соціологія є не просто дослідженням життя сучасних суспільств; вона є істотним елементом у безперервному житті цих суспільств. Візьмімо для прикладу сучасні трансформації, що впливають на шлюб, сексуальність та сім'ю. Завдяки просочуванню результатів соціологічних досліджень знайдеться небагато людей, які б не мали жодного уявлення про ці зміни. Наші мислення та поведінка зазнають впливу з боку соціологічних досліджень у складний і часто витончений спосіб, змінюючи, таким чином, саму сферу соціологічного дослідження. Щоб описати це явище, користуючись спеціальними поняттями соціології, можна сказати, що соціологія перебуває у рефлексивному зв'язку з людськими істотами, поведінка котрих вивчається. "Рефлексивний" означає взаємозміну між соціологічним дослідженням та поведінкою людини. Не слід дивуватися з того, що соціологічні висновки часто тісно співвідносяться із здоровим глуздом. Причина не просто в тому, що соціологія пропонує вже відомі нам відкриття; радше, соціологічні дослідження постійно впливають на наші традиційні уявлення про те, чим суспільство є насправді.