Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 4. Природа політики

Викладення змісту політології як навчальної дисципліни полягає у поступовому й послідовному розкритті змісту її основних понять і категорій. Базовою і вихідною при цьому є категорія «політика». Вона імпліцитно містить решту найважливіших понять політології. Водночас це одне із найменш визначених понять науки, що зумовлено як його багатозначністю, так і наявністю різноманітних дослідницьких підходів.


Рекомендована літератураАндреев С. С.

Политика как социальное явление // Социально-полит, науки. 1991. № 4.

Ануфриев Е. А.

Субъективные основы и субъекты политики // Социально-полит. журн. 1996. № 4.

Беляев А. А.

Политика и ее роль в развитии общества // Социально-полит. науки. 1991. № 9.

Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А.

Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. М., 1985.

Бутенко А. П.

Наука и политика // Социально-гуманитарные знания. 1999. № 2.

Бутенко А. П.

Наука, политика, власть: проблемы взаимоотношения и соотношения // Социально-гуманитарные знания. 1999. № 3.

Вебер М.

Политика как призвание и профессия // Избр. произведения. М., 1990.

Ильин М. В., Коваль Б. И.

Что есть политика и что — наука о политике (Опыт нетрадиционного обзора) // Полит, исследования. 1991. № 4.

Коваль Б. И., Ильин М. В.

Власть versus политика // Полит, исследования. 1991. № 5.

Лузан А. А.

Политическая жизнь общества: Вопросы теории. К., 1989.

Мурадян А. А.

Двуликий Янус. Введение в политологию. М., 1994.

Мясников О. Г.

Субъекты политики // Социально-полит, журн. 1993. № 5—6.

Халипов В. Ф.

Политика как наука и искусство // Социально-полит, науки. 1990. № 7.

Чудинова И. М.

Политическая жизнь // Социально-полит, журн. 1994. № 12.