Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Модель і стратегія виборчої кампанії

При розгляді технології виборчої кампанії необхідно враховувати, що цільова функція тут пов'язана з прагненням створити оптимальні умови, які забезпечують досягнення необхідного успіху на виборах. Тому фактично йдеться про цілеспрямоване управління, включаючи організацію планування виборчої кампанії, підготовку кандидатів і групу підтримки. Ті з них, хто зацікавлений у тому чи іншому успіху у виборчій кампанії, повинні мати необхідні для цього ресурси (фінансову базу, матеріально-технічне й інформаційно-аналітичне забезпечення). У ході виборчої кампанії її учасники взаємодіють один з одним, але належна ефективність цієї взаємодії повинна бути забезпечена за рахунок відповідної організованості й пов'язана з конкретною діяльністю, яку зорієнтовано на бажаний результат виборів.