Політологія: підручник

Автори: , , | Рік видання: 2001 | Видавець: Харків: Право |

ВСТУП

Політологія - наука про політику, виникла від часів Конфуція, Платона й Аристотеля, за довгі роки свого становлення і розвитку накопичила та узагальнила багатий теоретичний і фактологічний матеріал. Вона вивчає політичну сферу життя суспільства, тенденції й особливості політичного розвитку, політичні системи і політичні режими, досліджує характер, цілі та значення політичної діяльності держави, політичних партій, суспільних рухів і об'єднань, засоби і методи боротьби за владу і т.ін.

Більше десяти років політологія займає тривке місце у вузівських навчальних планах як обов'язкова суспільствознавча дисципліна. І це досить закономірно, тому що в нашому суспільстві відбуваються найважливіші соціально-економічні і соціально-політичні зміни: становлення правової держави, демократизація політичної системи, формування політичних партій і рухів.

Політичні знання і культура все більш потрібні для всіх громадян України, незалежно від їхньої фахової приналежності, тому що народ є «носієм суверенітету і єдиного джерела влади в Україні» /Конституція України, 1996 ст. 5/. Для студентів політичні знання мають особливе значення, тому що вони дають базисну підготовку з теорії і методології аналізу політичного життя, виробляють світоглядні і ціннісні критерії оцінки суспільних подій, уміння зв'язувати політичне знання з політичною практикою.

Студентам-юристам вивчення політології сприяє формуванню державного мислення і підходів до актуальних питань сучасності; краще розбиратися в складних політичних явищах і процесах, добре уявляти проблеми розробки і виконання законів, указів і постанов у різноманітних державах, розуміти вплив політики на розвиток^ правової системи і всього суспільства в цілому.

В Україні за останні роки видано ряд навчальної та навчально-методичної літератури з політології, в якій автори заклали основи вітчизняних підходів до розуміння предмета політології, її структури, понятійного апарата. Водночас динамізм сучасного світу, глибокі зміни, що відбуваються в житті нашого суспільства, викликають потреби в осмисленні нових політичних явищ і процесів. Тому видання навчальної літератури з політології залишається насущною науковою і науково-методичною проблемою.

В запропонованому навчальному посібнику класичні і сучасні концепції політичної науки викладаються в контексті актуальних проблем українського політичного процесу. Структура посібника розроблена згідно навчальній програмі з курсу політології в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого та інших вузах України.