Політологія: курс лекцій

Рік видання: 2004 | Кількість сторінок: 236

Тема 22. Зародження і розвиток політичної думки в Україні

Зародження й розвиток української політичної думки є невід´ємною частиною національної інтелектуальної скарбниці. З´ясування передумов цього феномена, аналіз провідних ідей, сформульованих визначними українськими мислителями на стадії еволюції національної суспільно-політичної, морально-етичної традиції у період із Х до початку XX ст., має велике значення для з´ясування поступу національної духовної культури, процесу формування сучасних державотворчих орієнтацій.

Загальна характеристика політичної думки України

Основні етапиОсобливості і характерні рисиОсновні представники
Політична думка Київської РусіРозвивалась під впливом політико-правової думки Візантії. Проявилась у двох концепціях "богоугодного володаря" і "князівського одновладдя" Домінувала ідея необхідності об´єднання руських земель і припинення міжусобної боротьби.Володимир Мономах, Іларіон, К.Смолятич, літописець Нестор, Феодосій Печерський.
Політична думка перехідного періоду (XIV-перша половина XVI cm.Розробка ідей природного права та т.зв. "піраміди влади"· Поступове визволення політичної науки від теології, відстоювання принципу невтручання церкви у державні справи.Ю.Котермак-Дрогобич, Cm.Оріховський (Роксолян).
Політична думка періоду від Люблінської унії до козацько-гетьманської добиПолітична думка була в основному представлена полемічною, культурно-освітньою літературою. Паралельно співіснували два напрямки: 1)орієнтований на унію православної та католицької церков, 2) анти уніатські ідеї; акцент на необхідності реформ православної церкви.M.Смотрицький, І.Вишенський, П.Скарга, X.Філалет.
Політична думка періоду козацько-гетьманської добиСинтез традиціоналізму й новаторства покладений в основу відновлення української державності Конституція П Орлика підтвердила військово-демократичний устрій держави. Створення теорії освіченого абсолютизму.П.Могила, С.Яворський, Ф.Прокопович, П.Орлик.
Політична думка періоду XIX cm.Початок національного відродженню відобразився, насамперед, в програмних гаслах Кирило-Мефодіївського товариства. Розробка широкої політичної програми боротьби за визволення українського народу. Відмова від культурно - територіальної, культурно-соціальної слов´янської федерації і федерації з Росією.M.Костомаров, М.Драгоманов, І.Франко, Ю.Бачинський, M.Міхновський
Політична думка періоду ХХст.Підвищення рівня національної політичної свідомості,боротьба за національне відродження і державність. Входження до унітарної радянської держави, укладання військово-господарського союзу з Росією, перетворення союзу на договірну федерацію тощо.M. Грушевський, М.Міхновський, В.Винниченко, С.Бандера Д.Донцов, Я.Стецько, ВЛипинський