Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: НІСД | Кількість сторінок: 368

Глава 3. Системні диспропорції української економіки та їх вплив на ефективність економічної стратегії

Аналіз практики реалізації економічної стратегії ринкових перетворень в Україні свідчить про непослідовність, суперечливість, неузгодженість її напрямів, завдань та інструментів реалізації. Попри незаперечні успіхи у побудові основ ринкових відносин, подоланні низки дестабілізуючих чинників та набутті досвіду розробки і здійснення економічної стратегії держави в економіці ринкового типу, в українській суспільно-економічній системі зберігаються значні системні диспропорції. Вони негативно впливають на перебіг економічних процесів, пропорції суспільного відтворення, ставлять під загрозу стійкість позитивної економічної динаміки. Порушуючи середовище розробки й реалізації економічної стратегії держави та економічних стратегій нижчих рівнів, вони обумовлюють їхню низьку ефективність та перешкоджають досягненню стратегічної мети – побудови динамічної конкурентоспроможної соціально-орієнтованої ринкової економіки, конкретних стратегічних завдань, поставлених у державних документах найвищого рівня.

Практика економічного розвитку України у 1992-2002 рр. дозволяє виділити низку фундаментальних вад економічної системи, яка обумовлює неадекватність її реакції на важелі економічної політики.