Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 14. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Ключові поняття і терміни:

агропромисловий комплекс, структура АПК, аграрна політика, земельна реформа, галузі сільського господарства, земельні відносини, державна підтримка АПК, закупівельні ціни, бонітування ґрунтів, економічна оцінка землі, кадастрова оцінка землі.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: характеристику АПК України, завдання сучасної аграрної політики, зміст та етапи земельної реформи, особливості аграрного сектора економіки, характеристику засобів державної підтримки АПК.

вміти: дати оцінку сучасному стану розвитку АПК, визначати тенденції розвитку окремих підрозділів АПК, обґрунтовувати шляхи вдосконалення регулювання відносин АПК і держави та всередині комплексу.