Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 15. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Ключові поняття і терміни:

регіональна економічна політика, принципи регіональної політики, цілі регіональної політики, місцеве самоврядування, територіальні громади, депресивні території, регіональні програми, місцеві бюджети, дотації вирівнювання.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: суть, завдання, цілі та пріоритети державної регіональної політики; механізми державної регіональної політики; принципи формування місцевих бюджетів; види місцевих податків і зборів та напрями їх використання.

вміти: оцінювати стан розвитку окремих регіонів країни, визначати проблеми регіонального розвитку та передбачати заходи з їх вирішення.