Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

ЗАКОН

нормативно-правовий акт, що приймається з ключових питань суспільного, державного життя і має вищу юридичну силу.

АВТАРКИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ

(от греч.autarkia – самоудовлетворение) – совокупность мер и средств, используемых государственными и политико-негосударственными субъектами, направленных ...

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

один из основных видов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающий реализацию принятых законодательной властью ...

ШОВІНІЗМ

(франц. chauvinisme - від імені капрала наполеонівської армії А.Шовіні) - агресивна форма націоналізму, проповідь національної ...

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

Висновки

Розроблення концептуальних основ формування нормативно-правового поля забезпечення національної безпеки є одним з наріжних каменів не лише становлення незалежної і суверенної України, а й її подальшого розвитку. Нормативно-правове забезпечення національної безпеки є цементуючою його основою, через що основну увагу було зосереджено на аналізові вкрай важливих питань визначення фундаментальних основ впровадження й організації функціонування системи норм права по забезпеченню національної безпеки України.

Наслідком теоретичних напрацювань автора стало вироблення моделі ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки, яка має наступний вигляд:

1) Концепція національної безпеки України, затверджена законом;

2) Доктрини національної безпеки, затверджені законом (кількість доктрин має відповідати кількості проголошених в Концепції національної безпеки України найбільш важливих сфер життєдіяльності або складових національної безпеки);

3) закони України "Про забезпечення національної безпеки

України", "Про недержавне забезпечення національної безпеки України", "Про приватні детективні агентства", "Про приватні охоронні агентства" тощо;

4) укази та розпорядження Президента України;

б) міжнародні договори, міжнародно-правові звичаї та рішення міждержавних (міжурядових організацій);

6) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

7) міжвідомчі нормативні джерела (накази, інструкції тощо);

в) нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади (накази, інструкції, положення, постанови, програми, листи, статути тощо);

9) локальні нормативні акти;

10) нормативні договори та звичаї.

Прийняття саме пакету нормативно-правового системного забезпечення національної безпеки зможе зрушити фактичну анемію сучасного безпекового законодавства. Воно закладе динаміку у процес реструктуризації права, побудови системи із розрізнених компонентів, ієрархії а різнопідпорядкованих елементів, а взагалі — утворить порядок із хаосу.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття нормативно-правового забезпечення національної безпеки. Його відмінність від нормативно-правового регулювання.

2. Роль права в забезпеченні національної безпеки.

3. Методологія формування правого поля забезпечення національної безпеки.

4. Підходи до формування Концепції національної безпеки, б* Підходи до формування доктрин національної безпеки.

6. Основні положення Закону України "Про основи національної безпеки України".

7. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки.

Завдання для самопідготовки

1. Розробіть проект Концепції національної безпеки.

2. Окресліть дерево доктрин національної безпеки.