Політологія: Навч. посіб.

Автори: , , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 415

Дивись також:

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ

состояние геополитического пространства, при котором соблюдаются международные законы, гарантиру­ющие политическим субъектам их законную суверенность. Международная ...

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ...

ОПОЗИЦІЯ

від лат. oppositio - протиставлення) - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, ...

13.3. Становлення та розвиток багатопартійності в Україні

Рух до політичного плюралізму та багатопартійності в Україні, в якій, як у всьому СРСР, була однопартійна система, розпочався у другій половині 80-х років XX ст., у роки перебудови. У цей час у прибалтійських республіках СРСР почали створюватися народні фронти, що об'єднували опозиційні до правлячої комуністичної партії сили. Спілка письменників України виступила з пропозицією створення аналогічної організації і в Україні. Пропозицію підтримала Українська гельсінська спілка, яка влітку 1988 р. оприлюднила свою "Декларацію принципів" і почала діяти як політична організація. Так, у вересні 1989 р. було створено Народний рух України за перебудову (невдовзі просто — Народний рух України) — об'єднання усіх опозиційних до КПРС сил України. Саме він був головним опонентом комуністів на перших альтернативних виборах 1990 p., склавши за їх результатами основу першої парламентської опозиції — Народної Ради — на чолі з І. Юхновським, яка об'єднала понад чверть опозиційних комуністичній владі депутатів. За безпосередньої участі НРУ Верховна Рада України 16 липня 1990 р. прийняла Декларацію про державний суверенітет України, а в жовтні 1990 р. — рішення про вилучення з Конституції УРСР сумнозвісної 6-ї статті — про "керівну роль" комуністичної партії. Так було відкрито прямий шлях до створення багатопартійності. Народний рух України став саме тим "дахом", під яким виросли і сформувалися основні національно-демократичні сили (1990 р. було заборонено членство у НРУ комуністів).

Першою з НРУ вийшла Українська гельсінська спілка, яка після проведення у квітні 1990 р. установчих зборів отримала назву Української республіканської партії. Вона стала першою зареєстрованою українською партією. Протягом 1990 р. було створено Селянсько-демократичну партію, Партію "Зелених", Соціал-демократичну, Народну, Народно-демократичну партії тощо. На основі реформаторського крила — так званої "Демплатформи" утворилася Партія демократичного відродження України. Упродовж кількох років спектр національно-демократичних партій суттєво розширився за рахунок утворення нових партій, а іноді — і розколу вже існуючих. Так, 1992 р. з УРП вийшло її радикальне праве крило на чолі з С. Хмарою, утворивши Українську консервативну республіканську партію. Не оминули розколи і Народний рух України. Частина його членів вважала, що він має залишатися саме "рухом" — конгломератом різноманітних національно-демократичних сил, тоді як лідер Руху В. Чорновіл та його прихильники наполягали на перетворенні НРУ на політичну партію, що відстоювала б опозиційні до влади, і передусім — до Президента, позиції. 1993 р. було зареєстровано партію під назвою "Народний рух України" ("старий" Рух почали називати "Всенародний рух України"). 1998 р. НРУ знову розколовся на дві частини — Народний рух України та Український народний рух (з 2003 р. — Українська народна партія).

Водночас із правою, формувалася й ліва частина політичного спектра України. Після "путчу" 1991 р. Президія Верховної Ради України прийняла постанову про заборону КПУ. На її місці 1992 р. виникла очолювана О. Морозом Соціалістична партія України. Утворювалися й інші партії з різним рівнем "лівизни" — Громадянський конгрес України, Партія праці, Селянська партія України тощо. 1993 р. на умовах відмови від майна колишньої КПУ-КПРС та від організаційного об'єднання з комуністичною партією Росії було надано дозвіл на реєстрацію новій Комуністичній партії України, яку очолив П. Си- моненко. Завдяки своєму "бренду" саме ця партія протягом останніх десяти років збирає левову частку лівого електорального "врожаю". Унаслідок цього кількість лівих політичних партій, які більш-менш реально претендують або претендували на владу, є незначною. По-суті, окрім КПУ, вона обмежується лише вже згадуваною СПУ, яка впродовж свого існування значно змінила свою позицію, перетворившись із партії крайньо лівої на помірковано ліву. Такий "дрейф" праворуч став однією з причин розколу СПУ, з якої вийшло ліворадикальне крило на чолі з Н. Вітренко та В. Марченком, утворивши Прогресивну соціалістичну партію України (на виборах 2002, 2006 та 2007 pp. ПСІТУ не подолала відсоткового бар'єру і не пройшла до Верховної Ради за партійними списками).

Частина партійного спектра України, що представляє політичний центр, активно заповнюючись на початку 90-х років, згодом почала поступово розмиватися. Фактично на початку XXI ст. в Україні майже немає серйозних (впливових) ідеологічних центристських партій. Ті партії, що умовно посідають цю нішу політичного спектра, не є носіями чіткої ідеології й можуть вважатися центристськими лише за принципами "ні ліві, ні праві", або "мінус на плюс дає нуль". Це так звані партії влади, для більшості з яких роль політичної ідеології відіграє бажання втриматися при владі (а точніше — біля Президента) за будь-яку ціну. Серед них можна виділити Соціал-демократичну партію України (об'єднану), Партію регіонів, Трудову Україну, Демсоюз, Аграрну партію України, Народно-демократичну партію.

У виборах до Верховної Ради України 2002 р. брали участь 14 блоків та 20 політичних партій. З них за партійними списками до Верховної Ради пройшли лише шість: Виборчий блок політичних партій, Блок Віктора Ющенка "Наша Україна", КПУ, Виборчий блок політичних партій "За єдину Україну", Виборчий блок політичних партій "Блок Юлії Тимошенко", СПУ, СДПУ(о). Решта політичних партій та виборчих блоків не подолала 4-відсоткового бар'єру. Однак, незважаючи на те, що блок "За єдину Україну" та СДПУ(о) разом набрали менше, ніж 19 відсотків голосів виборців, саме вони сформували парламентську більшість і розподілили між собою найвідповідальніші парламентські посади. Це стало можливим передусім завдяки депутатам-мажоритарникам, які перемогли в одномандатних округах, де, за даними спостерігачів, зафіксовано найбільше випадків корупції.

На парламентських виборах 2006 p., які відбувалися вже за суто пропорційною виборчою системою, незважаючи на законодавче зниження відсоткового бар'єру з 4 до 3 %, до парламенту змогли потрапити лише п'ять політичних партій та блоків — Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Народний союз "Наша Україна", Соціалістична партія України та Комуністична партія України.

Позачергові парламентські вибори 2007 р. не внесли суттєвих коректив до складу парламенту, куди знову потрапили п'ять політичних сил: Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок "Наша Україна"—"Народна Самооборона", Комуністична партія України та Блок Литвина.

Це свідчить про те, що партійна система України починає виразно структуруватися, кількість серйозних "гравців"-партій на політичній арені зменшується, що не може не вплинути на структуризацію Верховної Ради. Тому можна стверджувати, що політична структура українського парламенту стає більш стрункою та стійкою.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке політична партія?

2. Які ознаки політичних партій ви можете назвати?

3. Які ви знаєте функції політичних партій?

4. Що, на вашу думку, відрізняє політичні партії від політичних рухів?

5. У чому полягають відмінності між правими та лівими політичними партіями?

6. Чим відрізняються альтернативні та неальтернативні партійні системи?

7. Які ви знаєте праві та ліві українські політичні партії?