Основи наукових досліджень

213 термінів |

Автограф

Автограф (від грецьк. аutos і grapho – сам пишу) – власноручний рукописний текст твору певного автора або його напис на книзі, листи тощо. Зберігаються найчастіше в архівах, бібліотеках, музеях, приватних колекціях, є предметом вивчення текстологів, редакторів, видавців.

Основи наукових досліджень