Соціологія

Основы социологии и политологии: Учебное пособие

Автор Демидов Н.М. | Год издания: 2004 | 208 c.

Данное учебное пособие содержит систематизированный и полный курс, соответствующий Государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по учебной дисциплине «Социология и политология» В пособии представлены основные положения, концепции и подходы, выработанные ...

История социологии: учебник

Автор Зборовский Г.Е. | Год издания: 2007 | 608 c.

В учебнике рассматривается процесс возникновения и развития социологической науки от 1830-х гг. до наших дней. Анализируются основные периоды, а в их границах — парадигмы и направления социологической науки. Значительное внимание уделяется ...

Людина і світ: Підручник

Автор Юрій М.Ф. | Рік видання: 2006 | 460 c.

Суспільне життя складне і багатогранне, тому його вивчають багато наук, які отримали назву суспільних (історія, філософія, соціологія, політологія, правознавство, економічна теорія тощо). Кожна з них розглядає певну сферу суспільного життя ...

Основы социологии и политологии: учебник

Автор Козырев Г.И. | Год издания: 2008 | 240 c.

Учебник подготовлен в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. Кроме необходимого теоретического материала, который может быть использован для подготовки к экзаменам, семинарским занятиям и при выполнении контрольных работ ...

Соціальна географія: навч. посібник

Автор Шевчук Л.Т. | Рік видання: 2007 | 349 c.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні теоретичні та практичні проблеми соціальної географії, проаналізовано особливості її становлення як науки. Окреслено закони, фактори і принципи територіальної організації соціальної сфери, розкрито регіональні аспекти взаємозв ...

Соціальна робота: Теорія і практика

Автори Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. | Рік видання: 2004 | 408 c.

У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні принципи та методи, висвітлюються теми, що вперше включені до навчального курсу для студентів спеціальності "Соціальна робота ...

Соціологія - Навчальний посібник

Автори Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. | Рік видання: 2004 | 246 c.

У першій частині посібника висвітлено основні питання соціології, зокрема її специфіка, функції, методи і категорії, подано соціологічний аналіз суспільства, взаємозв'язок суспільства і особистості, соціальна стратифікація і соціальна мобільність, наводяться ...

Соціологія культури: Навчальний посібник

Автор Юрій М.Ф. | Рік видання: 2006 | 302 c.

У підручнику висвітлюються становлення і розвиток соціології культури, її основні концепції і поняття. Основою цій праці є розгляд процесу сучасного культурного переходу — різкої зміни ролі культури в житті сучасного суспільства ...

Соціологія: 100 питань – 100 відповідей

Автори Подольська Є.А., Подольська Т.В. | Рік видання: 2009 | 352 c.

Цей навчальний посібник пропонує науково-теоретичний інструментарій для аналізу суспільства як функціонуючої системи, для виявлення динамічного потенціалу соціуму в умовах глобальної трансформації, для розуміння особливостей розвитку особистості в системі соціальних зв ...

Соціологія: Навч. посібник

Автор Дворецька Г.В. | Рік видання: 2002 | 472 c.

У другому, переробленому і доповненому виданні посібника, викладено основні положення загальної соціологічної теорії, подано характеристику її засадничих понять. Розглянуто історію розвитку світової системи соціологічних знань і місце в ній вітчизняної ...

Соціологія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц.

Автори Брегеда А.Ю., Бовтрук А.П., Дворецька Г.В. | Рік видання: 1999 | 124 c.

У посібнику розглядається програма та даються методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо. Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на те, щоб подати ...

Соціологія: навчальному посібнику

Автор Макеєв С.О. | Рік видання: 1999 | 344 c.

У навчальному посібнику висвітлюються основні теми курсу соціоло­гії, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Матеріал посібника можна поділити на три частини: історія соціологічної думки, сучасні соціологічні теорії, організація ...

Соціологія: пер. с англ.

Автор Ґіденс Е. | Рік видання: 1999 | 726 c.

У книжці викладено, витлумачено і на численних прикладах проілюстровано основні поняття — підвалини, на яких стоїть будівля сучасної соціології. Читач знайде в ній чимало цікавого матеріалу, що стосується як структури соціології ...

Социология: учебное пособие

Автор Бачинин В.А. | Год издания: 2003 | 576 c.

В учебном пособии в доступной и лаконичной форме изложены три курса лекций для студентов-юристов по истории социологии, обшей и правовой социологии. Пособие предназначено для студентов и преподавателей юридических высших учебных ...