Культурологія

Історія світової і вітчизняної культури - Курс лекцій

Рік видання: 2005 | 164 c.

У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, з'ясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей. Для студентів вищих ...

Культурологія: Курс лекцій

Рік видання: 2001 | 121 c.

У сучасній культурі домінуючими стають процеси загальної інтеграції. В інтелектуальній діяльності це виявилось у взаємодії донедавна далеких одна від одної наук і виникнення на їхньому перетині нових: біохімії, генної інженерії ...

Культурологія: Навчальний посібник

Автори Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. | Рік видання: 2007 | 392 c.

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Рекомендовано викладачам і студентам ...

Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник

Автори Тюрменко І.І., Горбула О.Д. | Рік видання: 2004 | 368 c.

Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих ...

Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник

Автори Зязюн І., Закович М.М., Семашко В. | Рік видання: 2007 | 567 c.

У цьому навчальному посібнику культурологія розглядається як наука, що ставить своїм завданням розкрити логіку, внутрішні закономірності та найважливіші особливості розвитку української та зарубіжної культури. Книга дає змогу читачеві ознайомитися із ...