Культурологія

Історія світової і вітчизняної культури - Курс лекцій

Рік видання: 2005 | 164 c.

У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, з'ясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей. Для студентів вищих ...

Культурологія: Курс лекцій

Рік видання: 2001 | 121 c.

У сучасній культурі домінуючими стають процеси загальної інтеграції. В інтелектуальній діяльності це виявилось у взаємодії донедавна далеких одна від одної наук і виникнення на їхньому перетині нових: біохімії, генної інженерії ...

Культурологія: Навчальний посібник

Автори Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. | Рік видання: 2007 | 392 c.

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Рекомендовано викладачам і студентам ...

Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник

Автори Тюрменко І.І., Горбула О.Д. | Рік видання: 2004 | 368 c.

Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих ...

Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник

Автори Зязюн І., Закович М.М., Семашко В. | Рік видання: 2007 | 567 c.

У цьому навчальному посібнику культурологія розглядається як наука, що ставить своїм завданням розкрити логіку, внутрішні закономірності та найважливіші особливості розвитку української та зарубіжної культури. Книга дає змогу читачеві ознайомитися із ...
Утро воскресенья это время открытия форекс а закрываются в пятницу вечером.