Філософія

Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник

Автори Арутюнов В.Х., Свінціцький В.М. | Рік видання: 2003 | 90 c.

Навчально-методичний посібник «Філософія глобальних проблем сучасності» підготовлено на базі оригінальної програми, затвердженої на засіданні кафедри філософії і Вченої ради Київського національного економічного університету. Він дає можливість задовольнити інтерес студентів багатьох ...

Філософія: Навч. посібник

Автори Щерба С.П., Щедрін В.К., Заглада О.А. | Рік видання: 2004 | 216 c.

У посібнику розглянено основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією та проблемами ...

Філософія: український світоглядний акцент: Навч. посібник

Автор Білодід Ю.М. | Рік видання: 2006 | 356 c.

У посібнику подається нетрадиційний спосіб висвітлення філософських проблем. Вони розглядаються в руслі теоретичного осмислення гуманістичного світогляду, де людина та її основні властивості (сутнісні сили) є головними, визначальними елементами у побудові ...