Історія

Історія України: підручник

Автори Кормич Л.І., Багацький В.В. | Рік видання: 2006 | 412 c.

Предмет історії - це суспільство в усій його повноті, взаємозв'язку, взаємообумовленості його компонентів - матеріального, економічного, соціального життя та людини - в природному, соціальному, історичному контексті. Глибоке й професійне вивчення історії стало ...

Історія нових незалежних держав: Навчальний посібник

Автор Орлова Т.В. | Рік видання: 2010 | 487 c.

Пропонована книга — перший не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі навчальний посібник, у якому розглядається історія нових незалежних держав (колишніх республік СРСР) від зародження протестних настроїв та ...

Історія Стародавнього Сходу: Навчальний посібник

Автор Крижанівський О.П. | Рік видання: 2002 | 590 c.

Книга є першим україномовним підручником з історії цивілізацій Стародавнього Сходу. Розкриваються особливості політичного й соціально-економічного розвитку, дається характеристика культури та релігії. Враховується роль екологічного, демографічного, психологічного чинників у розвитку найдавніших ...

Історія України: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб.

Автори Лазарович М.В., Лазарович Н.А. | Рік видання: 2012 | 438 c.

Цей посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання авторами історії України. За змістом він охоплює події з найдавніших часів до сьогодення і відповідає програмі нормативного курсу з історії України для ...

Історія України: державницькі процеси, розвиток культу ри та політичні перспективи: навч. посіб.

Автор Пасічник М.С. | Рік видання: 2006 | 735 c.

У навчальному посібнику подано загальну характеристику історії України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлено питання становлення української державності, політичні та релігійні засади формування нації, розвиток культури, в тому числі ремесел ...

Історія України: Матеріали до підручн. для 10-11 кл.

Автор Коваль М.В | Рік видання: 1992 | 512 c.

На замовлення Міністерства освіти України Коваль М. В . та ін. Історія України . Матеріали до підручн. для 10-11 кл. серед., шк.— К., «Райдуга», 1992 —512 стор. Матеріали призначені для вивчення в ...

Історія України: навч. посіб.

Автор Лазарович М.В. | Рік видання: 2013 | 685 c.

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику ...

Історія України: Навчальний посібник

Автор Бойко О.Д. | Рік видання: 2006 | 686 c.

Перші три видання «Історії України» О. Д. Бойка запам’яталися студентам і набули популярності у вищій школі як навчальні посібники. У них приваблювали компактність і лаконічність тексту, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність ...

Історія України: Навчальний посібник

Автори Гарін В.Б., Кіпцар І.А., Кондратенко О.В. | Рік видання: 2012 | 240 c.

Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів. Посібник написаний на основі аналізу вітчизняної наукової літератури з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досліджень, сучасних підходів ...

Історія України: Навчальний посібник

Автор Білоцерківський В.Я. | Рік видання: 2007 | 536 c.

У пропонованому навчальному посібнику на основі досягнень гуманітарних наук кінця XX — початку XXI ст. переосмислюється історичне минуле України, висвітлюються як події сивої давнини, так і недавні (виклад українського історичного процесу ...

Історичне джерелознавство: Підручник

Автори Калакура Я.С., Головко С.В., Войцехівська І.Н., Павленко С.Ф., Корольов Б.І., Палієнко М.Г. | Рік видання: 2002 | 488 c.

У підручнику висвітлюються такі вузлові проблеми, як предмет, об'єкти та структура джерелознавства, його значення і завдання. Розкриваються поняття "історичне джерело", природа, класифікація, наукова критика джерел, шляхи, засоби і прийоми ...

Американский неореализм о природе войны - Конышев В. Н.

Автор Конышев В.Н. | Год издания: 2004 | 372 c.

В монографии анализируется неореализм, наиболее влиятельная в США парадигма теории международных отношений. Рассмотрены идейные истоки этой парадигмы, к которым автор относит политический реализм и некоторые методы системного анализа. Описаны основные ...

Всесвітня історія: Навчальний посібник

Автори Алексеев Ю.М., Вертегел А.Г., Казаков О.О. | Рік видання: 2006 | 240 c.

У посібнику висвітлюються вузлові питання курсу всесвітньої історії найважливіші ключові питання всесвітньої історії у відповідності з програмою вступних випробувань до вищих навчальних закладів України. Авторський колектив намагався узагальнити досвід проведення ...

Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX століть. Том 1: Історичні есе

Автор Сушинський Б.І. | Рік видання: 1998 | 685 c.

«Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст.» — унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього ...

Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX століть. Том 2: Історичні есе

Автор Сушинський Б.І. | Рік видання: 1998 | 685 c.

«Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст.» — унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього ...

Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) Навч. посібник

Автори Газін В.П., Копилов С.А. | Рік видання: 2004 | 624 c.

У посібнику викладено систематичний курс новітньої історії країн Європи та Америки. На багатому фактичному матеріалі висвітлюється соціально-економічний та політичний розвиток країн двох континентів. Глибоко аналізуються суспільні процеси зламу тисячоліть, характеризуються ...

Політична історія України: Навчальний посібник

Автор Танцюра В.І. | Рік видання: 2008 | 552 c.

У навчальному посібнику розкрито джерела політичної традиції українського народу, зміст політичних процесів в Україні від початків її історії до сьогодення. Простежено суть і наслідки політичної дискримінації українців на різних етапах ...