Зовнішня політика

Дипломатичне представництво: організація і форми роботи - Сардачук П. Д.

Автори Сардачук П.Д., Кулик О.П. | Рік видання: 2001 | 176 c.

У навчальному посібнику всебічно розкрито місце і роль дипломатичного представництва в реалізації зовнішньополітичного курсу незалежної України. Розраховано на студентів факультетів міжнародних відносин, дипломатів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями дипломатичної служби.

Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року): Навч. посібник

Автор Овсій І.О. | Рік видання: 2002 | 240 c.

У навчальному посібнику розкривається широке коло питань зовнішньої політики України впродовж тривалого періоду її історії. Основна увага зосереджується на аналізі трьох періодів української державності, висвітленні міжнародного становища й зовнішньополітичних акцій ...

Зовнішня політика України: навчальний посібник

Автори Кучик О.С., Заяць О.А. | Рік видання: 2010 | 572 c.

У навчальному посібнику на основі широкого фактологічного матеріалу розкрито основні етапи формування та розвитку зовнішньополітичної діяльності української державності. Подано цілісну картину зовнішньополітичної діяльності урядів України, проаналізовано місце і роль нашої ...

Зовнішня політика України: Підруч. для студ. ВНЗ

Автор Чекаленко Л. Д. | Рік видання: 2006 | 355 c.

У підручнику розглянуто проблемні питання зовнішньої політики України за концепцією: "людина — суспільство — держава — міжнародні структури в добу міжнародної правосуб'єктності. Виявлено потенційні загрози, що є наслідком нерозв'язаних зовнішньополітичних проблем ...

Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор Ліпкан В.А. | Рік видання: 2009 | 576 c.

У навчальному посібнику розкривається зміст національної безпеки та її складових. Розроблено науковий підхід до вивчення складових національної безпеки, що дало змогу підійти з позицій уніфікованої методології до дослідження феномену національної ...