Економіка і політика

Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор Швайка Л.А. | Рік видання: 2006 | 435 c.

Висвітлюються найактуальніші проблеми державного регулюван­ня економіки, показана роль держави в перехідній економіці, роз­глянуті основні напрями та інструменти державної економічної політики, її особливості в різних країнах і на різних ...

Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : Монографія

Автор Жаліло Я.А. | Рік видання: 2003 | 368 c.

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування та реалізації економічної стратегії держави. Вивчаючи феномен стратегії з точки зору економічної теорії, автор пропонує комплекс методологічних підходів, які дозволяють визначити ...

Экономика и политика - Коновалов В.Н.

Автор Коновалов В.Н. | Рік видання: 1995 | 208 c.

В монографии в историческом и логическом аспектах анализируются проблемы взаимосвязи между экономикой и политикой, собственностью и властью. Выявляются онтологические, гносеологические и социально-практические предпосылки взаимодействия экономики и политики, гражданского общества и ...