Наукові дослідження

Методы политических исследований: Учеб. пособие

Автор Боришполец К.П. | Год издания: 2005 | 221 c.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В нем рассматриваются разнообразные вопросы прикладного изучения внутренней политики и международных отношений, практического применения междисциплинарного обеспечения аналитических проектов ...

Основи наукових досліджень: Навчальний посібник

Автор Цехмістрова Г.С. | Рік видання: 2003 | 240 c.

Навчальний посібник для студентів зі спеціальностей: міжнародні економічні відносини, туризм, готельне господарство. В ньому узагальнено вимоги до науко­во-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі, подаються рекомен­дації з методології ...

Основи наукових досліджень: Навчальний посібник

Автори Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. | Рік видання: 2002 | 128 c.

У підручнику викладено основні відомості про організацію науки в Україні, методологічні засади наукового пізнання і творчості, пошук та опрацювання наукової інформації, методи теоретичних та експериментальних досліджень із застосуванням ЕОМ, оформлення ...