Книги з політологіі і суміжних предметів

Історія

Історія України: підручник
Історія нових незалежних держав: Навчальний посібник
Історія Стародавнього Сходу: Навчальний посібник
Історія України: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб.
Історія України: державницькі процеси, розвиток культу ри та політичні перспективи: навч. посіб.
Історія України: Матеріали до підручн. для 10-11 кл.
Історія України: навч. посіб.
Історія України: Навчальний посібник
Історія України: Навчальний посібник
Історія України: Навчальний посібник
Історичне джерелознавство: Підручник
Американский неореализм о природе войны - Конышев В. Н.
Всесвітня історія: Навчальний посібник
Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX століть. Том 1: Історичні есе
Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX століть. Том 2: Історичні есе
Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) Навч. посібник
Політична історія України: Навчальний посібник

Історія політичних і правових вчень

Історія вчень про державу і право: Курс лекцій
Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник
Історія держави і права України - Ч.1 : Навчальний посібник
Історія політичних і правових вчень: лекції
История политических и правовых учений: Учебник для вузов

Влада

Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Местное самоуправление как форма демократии: Учебное пособие
Политико-административное управление
Политическое управление: Курс лекций

Економіка і політика

Державне регулювання економіки: Навчальний посібник
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : Монографія
Экономика и политика - Коновалов В.Н.

Етнополітологія

Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник
Етнологія України: Навчальний посібник
Етнополітична карта світу 21 століття: Методичний і предметний коментарі

Журналістика

Історія української преси: Навчальний посібник
Масові комунікації: підручник для студентів ВНЗ
Основи журналістики: Підручник
Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб.

Збірки наукових праць

Історичний архів. Наукові студії. Вип. 3
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник
Історіографія, джерелознавство
Історія і культура Придніпров’я (збірка наукових праць)
Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 37-38
Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 39-40.
Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 43
Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Вип. 35
Історія: Збірник праць
Історико-педагогічний альманах 2008 Випуск 2
Історичні записки. Вип. 20
Історична панорама. Вип. 2
Історична панорама. Вип. 5

Зовнішня політика

Дипломатичне представництво: організація і форми роботи - Сардачук П. Д.
Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року): Навч. посібник
Зовнішня політика України: навчальний посібник
Зовнішня політика України: Підруч. для студ. ВНЗ
Національна безпека України: Навчальний посібник

Культурологія

Історія світової і вітчизняної культури - Курс лекцій
Культурологія: Курс лекцій
Культурологія: Навчальний посібник
Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник
Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник

Міжнародні відносини

Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб.
Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД: Навч. посіб
Міжнародні відносини: відповіді на основні питання

Наукові дослідження

Методы политических исследований: Учеб. пособие
Основи наукових досліджень: Навчальний посібник
Основи наукових досліджень: Навчальний посібник

Політичні еліти і лідерство

Курс истории элитологии
Політичні еліти і лідери
Политические переговоры: учебное пособие

Політичні партії

Политическая партия: стратегия и управление

Політичне прогнозування

Політичне прогнозування: Навч. посібник
Политический анализ и прогнозирование: учеб. пособие
Ценностные ориентиры и приоритеты в трансформирующемся мире

Політичний аналіз

Моделирование и анализ политических процессов: Учеб. по­собие.
Политические отношения и политические процессы в современной России
Политический анализ: Учебное пособие
Тип общества и характер социальных отношений в советской России

Політологія

Основы политологии
Основи політології: Навчальний посібник
Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів
Основы политологии: теоретико-методологические проблемы
Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник
Політологія - Узагальнюючий підручник
Політологія для політика і громадянина: Монографія
Політологія: курс лекцій
Політологія: Навч. посіб.
Політологія: Навч. посіб.
Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
Політологія: Навчальний посібник
Політологія: Навчально-методичний комплекс
Політологія: Підручник
Політологія: підручник
Політологія: підручник
Політологія: Підручник
Политическая наука: Учебное пособие
Политология
Политология в вопросах и ответах. Учебное пособие.
Политология. Учебник для ВУЗов
Политология: Авторизованное учебное пособие для студентов заочного отделения
Политология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
Политология: Учеб. пособие для студентов заочного отделения
Политология: Учеб.-практ. пособие
Политология: Учебник
Политология: Учебник для вузов
Политология: учебно-практическое пособие
Политология: Учебное пособие
Политология: учебное пособие для высших учебных заведений.

Права людини

Политология прав человека: учебное пособие

Соціологія

Основы социологии и политологии: Учебное пособие
История социологии: учебник
Людина і світ: Підручник
Основы социологии и политологии: учебник
Соціальна географія: навч. посібник
Соціальна робота: Теорія і практика
Соціологія - Навчальний посібник
Соціологія культури: Навчальний посібник
Соціологія: 100 питань – 100 відповідей
Соціологія: Навч. посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц.
Соціологія: навчальному посібнику
Соціологія: пер. с англ.
Социология: учебное пособие

Теорія держави і права

Теорія держави і права: Підручник

Теорія політики

Загальна теорія політики: Навч. посібник
Модернизация и политика в XXI веке
Общественно-политический лексикон
Основы политической теории: Учебное пособие
Политическая система общества: Учеб. пособ
Современные политические теории
Сравнительный анализ политических систем: Учеб. пособие
Теория Политики: учебное пособие
Теория политики: Учебное пособие

Філософія

Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник
Філософія: Навч. посібник
Філософія: український світоглядний акцент: Навч. посібник