Збірки наукових праць

Історичний архів. Наукові студії. Вип. 3

Автор Сохань П.С. | Рік видання: 2009 | 158 c.

Iсторичні джерела та матеріали; джерелознавчі та історіографічні дослідження; актуальні проблеми регіональної історії та історії України, всесвітньої історії, методології історичних досліджень, історії науки та освіти, історичної дидактики; рецензії, повідомлення про наукові ...

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник

Автор Сохацька Є. | Рік видання: 2008 | 300 c.

В опублікованих матеріалах аналізується діяльність ученого-енциклопедиста у політологічному, культурологічному, історико-літературному та педагогічному вимірах. Визначається проблема огієнкознавства як наукова проблема: пропонуються нові методи та підходи до вивчення формату постаті Івана Огієнка ...

Історіографія, джерелознавство

Рік видання: 2009 | 200 c.

В збірнику розглядаються такі теми як: проблема впливу реформи 1861 р. на сільське господарство Росії у працях В. І. Леніна, духовне життя населення україни в роки другої світової війни: до ...

Історія і культура Придніпров’я (збірка наукових праць)

На сторінках наукового щорічника розглядаються проблеми регіональної історії, проводиться аналіз документальних джерел, публікуються біографічні, генеалогічні розвідки та матеріали. Для наукових працівників, викладачів, студентів вузів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку ...

Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 37-38

Автор Дерев’янкін Т.І. | Рік видання: 2005 | 365 c.

Актуальні питання економічного розвитку України від найдавніших часів до сьогодення; ретроспективний аналіз характеру, наслідків та історичного значення економічних (в тому числі ринкових) реформ; еволюція зовнішньоекономічних зв'язків України; висвітлення наукових ...

Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 39-40.

Автор Дерев’янкін Т.І. | Рік видання: 2005 | 365 c.

Актуальні питання економічного розвитку України від найдавніших часів до сьогодення; ретроспективний аналіз характеру, наслідків та історичного значення економічних (в тому числі ринкових) реформ; еволюція зовнішньоекономічних зв'язків України; висвітлення наукових ...

Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 43

Автор Небрат В.В. | Рік видання: 2010 | 277 c.

Актуальні питання економічного розвитку України від найдавніших часів до сьогодення; ретроспективний аналіз характеру, наслідків та історичного значення економічних (в тому числі ринкових) реформ; еволюція зовнішньоекономічних зв'язків України; висвітлення наукових ...

Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Вип. 35

Автор Тронько П.Т. | Рік видання: 2008 | 380 c.

Регіональні проблеми історії України, політична історія України, теорія і практика історичного краєзнавства, формування національної самосвідомості українського народу.

Історія: Збірник праць

Рік видання: 2009 | 500 c.

В збрірнику піднімаються такі проблема як вплив реформи 1861 р. на сільське господарство Росії у працях В. І. Леніна, духовне життя населення україни в роки другої світової війни: до історіографії ...

Історико-педагогічний альманах 2008 Випуск 2

Автор Сухомлинська О.В. | Рік видання: 2008 | 97 c.

У виданні представлені наукові статті з історії педагогічної думки та освіти, історії педагогіки в особах, педагогічного краєзнавства. Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів ...

Історичні записки. Вип. 20

Автор Михайлюк В.П. | Рік видання: 2008 | 208 c.

Висвітлено проблеми гендерного інтегрування України у міжнародне співтовариство, міжнародні стандарти гендера й їх роль у впровадженні гендерної рівності. Проаналізовано гендерні особливості сучасної вищої освіти. Описано процеси формування української економічної еліти ...

Історична панорама. Вип. 2

Автор Сич О.І. | Рік видання: 2004 | 167 c.

Розглянуто питання застосування нових видів зброї у бойових діях Першої світової війни, зокрема авіації на Буковині. Проаналізовано зовнішньополітичну пропаганду Великої Британії в 1914 - 1918 рр., соціально-психологічні зміни у масовій свідомості ...

Історична панорама. Вип. 5

Автор Сич О.І. | Рік видання: 2007 | 158 c.

Висвітлено питання історії нового та новітнього періодів. Описано структуру та функції бессарабського дворянства другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Проаналізовано релігійний чинник в контексті опозиційного руху в Центрально-Східній Європі другої ...