Історія політичних і правових вчень

Історія вчень про державу і право: Курс лекцій

Рік видання: 2008 | 187 c.

Навчальний посібник з історії вчень про державу і право підготовлений відповідно до програми цієї навчальної дисципліни, з урахуванням новітніх публікацій джерел і наукових досліджень у цій сфері. На конкретно-історичному матеріалі ...

Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник

Автор Демиденко Г.Г. | Рік видання: 2004 | 432 c.

У підручнику викладено основні доктрини про право і державу Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано народження і розвиток основних ідей про право і державу. Особливу увагу приділено розвитку ...

Історія держави і права України - Ч.1 : Навчальний посібник

Автор Іванов В.М. | Рік видання: 2002 | 264 c.

У першій частині навчального посібника висвітлено суспільно-політичний лад, державний устрій і право України, розглянуто джерела українського права від найдавніших часів до Лютневої революції 1917 р. Матеріал подано відповідно до навчальної ...

Історія політичних і правових вчень: лекції

Автор Андрусяк Т.Г. | Рік видання: 1999 | 304 c.

В книзі на конкретному історичному матеріалі висвітлюються закономірності суспільного прогресу, розкривається процес становлення та розвитку знань про державу і право, поступового осягнення людською думкою сутності держави і права. Значну увагу ...

История политических и правовых учений: Учебник для вузов

Автор Нерсесянц В.С. | Год издания: 2003 | 944 c.

Учебник подготовлен учеными Института государства и права РАН, известными специалистами по данной дисциплине. В нем освещается всемирная история политической и правовой мысли от ее истоков до современности, изложены все основные ...