Зміст

Історія
Історія України, Всесвітня історія, Історія XX століття,...
    Історія Стародавнього Сходу - Крижанівський О.П.
    Історія України - Білоцерківський В. Я.
    Історія України - Бойко О.Д.
    Історія України - Гарін В.Б
    Американский неореализм о природе войны - Конышев В. Н.
    Всесвітня історія - Алексеев Ю. М.
Історія політичних і правових вчень
Политическая мысль, політична думка, развитие политической мысли, общественно по...
    Історія вчень про державу і право - курс лекцій
    Історія вчень про право і державу - Демиденко Г. Г.
    Історія держави і права України (Ч.1) - Іванов В. М.
    Історія політичних і правових вчень - Андрусяк Т.
    История политических и правовых учений - Нерсесянц В.С.
Влада
    Виконавча влада в Україні - Ославський М.І.
    Местное самоуправление как форма демократии - Коваленко Н.Е.
    Политико-административное управление - Комаровский В.С.
    Политическое управление - В.И. Малиновский
Економіка і політика
    Державне регулювання економіки - Швайка Л. А.
    Економічна стратегія держави - Жаліло Я.
    Экономика и политика - Коновалов В.Н.
Етнополітологія
підручник етнополітології, Вступ до етнополітології, етнополітологія як наука, м...
    Вступ до етнополітології - Картунов О.В.
    Етнологія України - Лозко Г.
    Етнополітична карта світу 21 століття - Жук П.
Збірки наукових праць
    Іван Огієнко і сучасна наука та освіта - 2008 р.
    Історіографія, джерелознавство - 2009 р.
    Історія - 2009 р.
    Історія і культура Придніпров’я - 2009 р.
    Історія народного господарства та економічної думки України (Ч.1) - 2009 р.
    Історія народного господарства та економічної думки України (Ч.2) - 2009 р.
    Історія народного господарства та економічної думки України (Ч.3) - 2009 р.
    Історія України. Маловідомі імена, події, факти - 2007 р.
    Історико-педагогічний альманах - 2008 р.
    Історичні записки - 2003 р.
    Історична панорама (Ч.1) - 2009 р.
    Історична панорама (Ч.2) - 2009 р.
    Історичний архів - 2009 р.
Зовнішня політика
Зовнішня політика держави, зовнішня політика директорії, зовнішня політика Київс...
    Дипломатичне представництво: організація і форми роботи - Сардачук П. Д.
    Зовнішня політика України - Овсій І.О.
Культурологія
    Історія світової і вітчизняної культури - Курс лекцій
    Культурологія - Гриценко Т. Б.
    Культурологія - лекції
    Культурологія: теорія та історія культури - Тюрменко І.І.
    Культурологія: українська та зарубіжна культура - Зязюн І.
Міжнародні відносини
Міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини Укра...
    Відповіді на основні питання
Наукові дослідження
методи наукового дослідження, написання наукових робіт, наука, забезпечення нуко...
    Методы политических исследований - Боришполец К. П.
    Основи наукових досліджень - Марцин В.С.
    Основи наукових досліджень - Цехмістрова Г.С.
Політичні еліти і лідерство
Політичні еліти, політичне лідерство, лідер, еліта, феномен лідера, елітарність,...
    Курс истории элитологии - Ашин Г.К.
    Політичні еліти і лідери - Кухта Б.
    Политические переговоры - И.А. Василенко
Політичні партії
    Политическая партия: стратегия и управление - Мейтус В.
Політичне прогнозування
Политическое прогнозирование, види прогнозів, методи політичного прогнозування, ...
    Політичне прогнозування - Горбатенко В. П.
    Политический анализ и прогнозирование - Ахременко А. С.
    Ценностные ориентиры и приоритеты в трансформирующемся мире - Железняков А.С.
Політичний аналіз
Методи політичного аналізу, аналіз політичних процесів, политический анализ, ана...
    Моделирование и анализ политических процессов - Ожиганов Э. Н
    Политические отношения и политические процессы в современной России - Гасанов Б.К.
    Политический анализ - Симонов К.В.
    Тип общества и характер социальных отношений в советской России - Шкаратан О.И.
Політологія
Підручники (учебники), лекції, функції політології, предмет політології, скачати...
    Основы политологии - Кравченко В.И.
    Основи політології - Щедрова Г.П.
    Основы политологии - Зеркин Д.П.
    Політологія - Бабкіна О. В.
    Політологія - Брегеда А. Ю.
    Політологія - Вегеш М.М.
    Політологія - Гелей, Рутар
    Політологія - Дзюбка І.С.
    Політологія - Кирилюк Ф.М.
    Політологія - Розенфельд Ю.М.
    Політологія - Узагальнюючий підручник
    Політологія - Шляхтун П.П.
    Політологія - Юрій М.Ф
    Політологія для політика і громадянина - Бебик В. М.
    Політологія: курс лекцій
    Политическая наука - Гаджиев К.С.
    Политология - Муштук О.З.
    Политология - Ачкасов В.А.
    Политология - Безвербный А.А.
    Политология - Борзихина И.В.
    Политология - Гуторов В.А.
    Политология - Жиро Т.
    Политология - Ирхин Ю.В.
    Политология - Климова С.В.
    Политология - Крайтерман В.С
    Политология - Круглова Г.А.
    Политология - Малетин С.С.
    Политология в вопросах и ответах - Лясина И. Ю
    Политология. Курс лекций - Овчарова Т.Н.
Права людини
    Политология прав человека - Искакова Г. К.
Теорія держави і права
    Теорія держави і права - Скакун О.Ф.
Теорія політики
Загальна Теорія Політики, теория политики, теории международной политики, полити...
    Загальна теорія політики - Ярош Б.О.
    Модернизация и политика в XXI веке - Оганисьян Ю. С.
    Общественно-политический лексикон - Бусыгина И.М.
    Основы политической теории - Дегтярев А.А.
    Политическая система общества - М.И. Добрынина
    Современные политические теории - Алексеева Т.А.
    Сравнительный анализ политических систем - Эндрейн Ч.Ф.
    Теория политики - Б. А. Исаев
    Теория Политики: учебное пособие
Філософія
Філософія підручник (учебник), проблеми філософії, українська філософія, філософ...
    Філософія - Білодід Ю.
    Філософія - Щерба С.П.
    Філософія глобальних проблем сучасності: Арутюнов В. Х.

Загальна кількість: 122 категоріях

Rambler's Top100