Основи наукових досліджень

213 термінів |

Акт

Акт (від лат. actus – рух, дія) – дія, учинок; офіційний документ, запис, протокол; частина драматичного твору.

Основи наукових досліджень