Основи наукових досліджень

213 термінів |

Альманах

Альманах (від араб.: міра, час) – неперіодичний збірник досить широкого змісту, упорядкований часто за певною тематикою, жанровою чи стильовою ознакою.

Основи наукових досліджень