Основи наукових досліджень

213 термінів |

Апробація

Апробація (від лат. approbation – схвалення, визнання) – схвалення, затвердження; обговорення наукових положень і висновків на наукових конференціях, симпозіумах, засіданнях тощо.

Основи наукових досліджень