Основи наукових досліджень

213 термінів |

Бакалавр

Бакалавр (від лат. baccalaureus – старший студент, клерк) – 1) найнижчий учений ступінь у старовинних західноєвропейських університетах (існує також у деяких сучасних країнах, напр., у Великій Британії); 2) у Франції та деяких інших країнах – той, хто склав іспити за курс середньої школи, одержав диплом про середню освіту.

Основи наукових досліджень