Основи наукових досліджень

213 термінів |

Бібліографічний опис

Бібліографічний опис – множина записаних за певними правилами бібліографічних жданих, що ідентифікують документ.

Основи наукових досліджень