Основи наукових досліджень

213 термінів |

Вербальний

Вербальний (від лат. verbalis – слово) – усний, словесний. Вербальна інформація – та, що повідомляється усно.

Основи наукових досліджень