Основи наукових досліджень

213 термінів |

Верифікація

Верифікація (від. лат. verus – істинний і facio – роблю) – перевірка істинності, емпіричне підтвердження чи спростування теоретичних положень науки шляхом зіставлення їх із досліджуваними об’єктами, даними спостережень та експериментів.

Основи наукових досліджень