Основи наукових досліджень

213 термінів |

Версія

Версія (від франц. version, з лат. – вертіти, крутити, перевертати) – 1) один із кількох, відмінних один від одного, викладів або пояснень, трактувань факту, події, явища тощо; 2) різновид гіпотези.

Основи наукових досліджень