Основи наукових досліджень

213 термінів |

Гіпотеза

Гіпотеза (від грец. hypothesis – основа, припущення) – наукове припущення щодо пояснення явища дійсності, яке потрібно довести на практиці та обґрунтувати теоретично.

Основи наукових досліджень