Основи наукових досліджень

213 термінів |

Енциклопедія

Енциклопедія (грец. ecyclopedia – коло знань) – науково-довідкове видання, яке об’єднує в алфавітному або систематичному порядку найістотнішу інформацію з усіх (універсальна енциклопедія) або окремих (галузева) галузей знань.

Основи наукових досліджень