Основи наукових досліджень

213 термінів |

Ерудиція

Ерудиція (від лат. erudicio – ученість, освіченість) – глибокі знання у певній галузі знань чи в багатьох галузях; обізнаність.

Основи наукових досліджень