Основи наукових досліджень

213 термінів |

Ідея

Ідея (від грец. idea – начало, основа, первообраз) – форма відображення зовнішнього світу, що охоплює цілі й перспективи його пізнання і практичного перетворення.

Основи наукових досліджень