Основи наукових досліджень

213 термінів |

Ідентичність

Ідентичність (від лат. identicus – однаковий, тотожний) – тотожність, рівнозначність предметів або понять.

Основи наукових досліджень