Основи наукових досліджень

213 термінів |

Інтерпретація

Інтерпретація (від лат. interpretation – тлумачення, пояснення) –1) сукупність значень (смислів), що надаються тим або іншим елементам (висловлюванням, символам, формулам і т.д.), певній теорії – найчастіше це значення використовується в математиці, логіці, теорії пізнанні, методології науки.

Основи наукових досліджень