Основи наукових досліджень

213 термінів |

Кафедра

Кафедра – структурний підрозділ у навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації, який об’єднує викладачів однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін і здійснює навчальну, методичну і науково-дослідну роботу, а також підвищення кваліфікації кадрів відповідного профілю.

Основи наукових досліджень