Основи наукових досліджень

213 термінів |

Класифікація

Класифікація – багатоступеневий, розгалужений поділ логічного об’єму поняття, впорядкування об’єктів за сутнісними ознаками.

Основи наукових досліджень