Основи наукових досліджень

213 термінів |

Компіляція

Компіляція (лат. compilatio – крадіжка, грабіж) – неоригінальний, несамостійний твір (літературний чи науковий), запозичення чужих праць. Такий характер мають передусім науково-популярні твори, деякі види коментарів, словників тощо.

Основи наукових досліджень